رشته پرستاری بدلیل داشتن بازار کار بسیار مناسب و شرایط خود داوطلبان زیادی را به خود جذب کرده است که بسیاری از داوطلبان می خواهند ثبت نام بدون آزمون رشته پرستاری بدون کنکور را انجام دهند که برای اینکار باید کد سوابق تحصیلی www.dipcode.medu.ir را دریافت نمایند. در اینصورت داوطلبان برای مشاوره می توانند از مشاوران ندای مشاور کمک بگیرند.